“Jornades d’estudi de l’impacte dels usos al turó de la creu de Gurb”