CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEA ORDINARIA

Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEA ORDINARIA

 

En compliment dels Estatuts de la Unió Excursionista de Vic, la Junta Directiva, en reunió celebrada el dia 1 de març de 2021, ha acordat la convocatòria de l’Assemblea Ordinària i d’Eleccions a Junta Directiva, així com el calendari electoral que seguidament es detalla.

Cal proveir tota la Junta Directiva incloent els càrrecs de President, VicePresidents, Secretari i Tresorer.

Per ser elector i candidat, de conformitat amb l’article 11 dels Estatuts s’ha de ser soci major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Tanmateix, a la mateixa reunió s’ha acordat que la Junta Electoral estarà formada per tres membres dels cens de socis a data de la convocatòria i que seran escollits per sorteig el proper dia 9 de març a les 20:00 h al domicili social de l’Entitat, d’acord amb el procediment electoral estatutari.

Els electors s’hauran d’acreditar amb els següents documents en vigor: D.N.I., passaport o permís de conduir.

Calendari electoral:

Dilluns 8/03/2021  Convocatòria Eleccions

Dimarts 9/03/2021  20:00 h Constitució Junta Electoral (sorteig)i exposició pública Cens Electoral. Domicili Social UEVIC.

Dijous 11/03/2021  Pressa possessió Junta Electoral. Domicili Social UEVIC.

Dimarts 6/04/2021  Termini de presentació de candidatures i possibles reclamacions.  Domicili Social UEVIC.

Dimecres 7/04/2021  Proclamació de les candidatures. Si només hi hagués una candidatura, proclamació de la candidatura guanyadora. Domicili Social UEVIC.

Dilluns 12/04/2021  Si només hi hagués una candidatura, pressa de possessió nova Junta.   Domicili Social UEVIC.

Dijous 8/04/2021  Inici campanya electoral (si hi ha més de una candidatura).

Dissabte 24/04/2021  Fi campanya electoral (si hi ha més de una candidatura).

Dilluns 26/04/2021 (20 h)   Assemblea Ordinària.  Eleccions i per tant votació, escrutini i proclamació candidatura guanyadora  (si hi ha més de una candidatura). Domicili Social UEVIC .

Dilluns 3/05/2021 Pressa de possessió dels nous càrrecs  (si hi ha més de una candidatura).   Domicili Social UEVIC.

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de Socis de la Unió Excursionista de Vic.

Data: 26 d’abril de 2021

Lloc: Sala d’Actes de la Unió Excursionista de Vic, 1º planta, carrer de la Riera 22 de Vic.

Hora: Primera convocatòria a les 19:30 h i segona a les 20:00 h.

Ordre del dia:

  • Obertura de l’Assemblea.
  • Estat de comptes de l’Entitat.
  • Quotes de Socis pel 2022.
  • Resum de les seccions i activitats de l’Entitat.
  • Torn obert de precs i preguntes.
  • Eleccions a la Junta de l’Entitat  (si s’escau).
  • Presentació de la nova Junta de l’Entitat  (si s’escau).

Esperant la vostra assistència i col·laboració, us saludem atentament.

Vic a 1 de març de 2021

Junta Directiva de la Unió Excursionista de Vic.

ANEXE A LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEA ORDINARIA

Degut a la pandèmia del Covid-19, en cas que la Assemblea s’hagi de fer per mitjans telemàtics, que hi hagi més de una candidatura i per tant les votacions siguin necessàries, la Junta directiva ha aprovat instal·lar una urna a secretaria de l’Entitat per que els socis puguin exercir el seu dret a vot en horari de 4 a 8 e la tarda. Cada dia es precintarà l’urna per part de la Junta Electoral.

El calendari canviaria en els següents termes:

Dimecres  21/04/2021  Fi campanya electoral.

Dijous i divendres   22 i 23/04/2021 Urna instal·lada a secretaria de l’Entitat per que els socis puguin depositar el seu vot. Hi hauran paperetes de les candidatures.

Dilluns 26/04/2021 (20 h)   Assemblea Ordinària i Eleccions.  Escrutini i proclamació candidatura guanyadora.  Domicili Social UEVIC.  

Dilluns 3/05/2021 Pressa de possessió dels nous càrrecs.    Domicili Social UEVIC.

Abril 26 2021

Detalls

Data: 26 - Abril
Horari: 8:00 PM
Categoria::