Escola esportiva

ESCOLA ESPORTIVA

Informació General per a tots les activitats de l’Escola Esportiva de Muntanya de la Unió Excursionista de Vic.

 

Escola Esportiva de la Unió Excursionista de Vic 2021 – 2022

Objectius de l’escola esportiva:

 • ✔ Ajudar al infants i joves de l’entitat, a iniciar-se i formar-se en les diferents modalitats esportives de la Unió Excursionista de Vic (Trail i Escalada).✔ Fomentar l’activitat física al medi natural, utilitzant l’equipament, les eines i les tècniques adients a l’activitat i al context.✔ Participar en activitats de manera cooperativa entre les persones d’edats i nivells diferents fomentant la socialització i el companyerisme.✔ Establir hàbits esportius saludables i fomentar el respecte i l’educació en valors a través d’aquestes activitats.

  ✔ Conèixer i respectar el medi ambient, tenint contacte directe i descobrint les possibilitats educatives que ofereix el món natural. L’Escola Esportiva es divideix en dues grans seccions: Escalada i Trail o Activitats d’Outdoor. Cada secció té els seus grups d’entrenament amb els seus horaris i tècnics especialitzats i titulats en les activitats que es desenvolupen. Un nen/a o jove pot practicar activitats de més d’una secció si és compatible amb els horaris.

L’Escola Esportiva es divideix en dues grans seccions:

 • Escalada
 • Trail o Activitats d’Outdoor.

L’Escola Esportiva es divideix en dues grans seccions: Escalada i Trail o Activitats d’Outdoor. Cada secció té els seus grups d’entrenament amb els seus horaris i tècnics especialitzats i titulats en les activitats que es desenvolupen. Un nen/a o jove pot practicar activitats de més d’una secció si és compatible amb els horaris.

SESSIÓ INFORMATIVA i PREUS

 

Reunió informativa: Data per ser confirmada

Inici de les activitats de l’Escola Esportiva: Data a ser confirmada

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Del 26 de juliol al 30 de juliol el període d’inscripció exclusiu per a socis
Del 30 de juliol al 15 de setembre s’obre el període d’inscripció obert a tothom.

Quadre de preus segons activitats:

 

Donades les circumstàncies actuals en relació a la Còvid-19: si hem de variar ràtios o modificar grups en funció de les noves normatives que es vagin instaurant, ens guardem el dret a poder modificar preus i/o condicions perquè les activitats puguin sortir rentables.

En el cas de que s’hagin de suspendre les activitats presencials a causa d’un nou confinament, ens comprometem a oferir un seguiment esportiu amb els esportistes de forma online, i en aquestes condicions el preu de la quota seria d’un 25% com a quota de manteniment.

Grup de descobriment d’escalada

Perfil dels nens/es i edats: Per aquells nens i nenes, que sembla que els hi pot agradar les activitats d’escalada, i tinguin ganes de millorar la seva preparació física general

Objectiu: gaudir de l’escalada i que els nens i nenes adquireixin les bases necessàries per poder iniciar-se en l’escalada tot adaptant-se a les peculiaritats d’aquest esport (habilitats motrius, força, resistència, etc..)

Activitats: Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzen diverses activitats:

Jocs: és una activitat fonamental que permet treballar diversos aspectes de l’escalada d’una forma jugada i lúdica.

Escalada en corda: el rocòdrom on es realitzen els extraescolars compleix els millors requisits per practicar l’escalada en corda, ja que disposa de vies de fins a 15 metres de recorregut vertical amb diferents inclinacions i preses que permeten escalar a persones de tots els nivells.

Escalada en bloc: aquesta modalitat també serà una activitat habitual en les sessions, ja que es dissenyaran diferents itineraris adaptats al nivell de cadascú.

Edats: a partir de 7 anys (nascuts 2014)

Dies de practica i horari: Dimarts i dijous de 17:30 a 19h. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o per dos.

Material necessari: peus de gat i arnés, roba esportiva còmode

Grup d’iniciació a l’escalada

Perfil dels nens/es i edats: Està pensat per aquells nens/es que fa poc temps que practiquen l’escalada o que no l’han practicada mai però que són més grans que el perfil de nens del grup de descobriment.

Objectiu: gaudir de l’escalada i que els nens i nenes adquireixin les bases necessàries per poder escalar de forma autònoma tot adaptant-se a les peculiaritats d’aquest esport (habilitats motrius, força, resistència, etc..)

Activitats: Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzen diverses activitats:

Jocs: és una activitat fonamental que permet treballar diversos aspectes de l’escalada d’una forma jugada i lúdica.

Escalada en corda: el rocòdrom on es realitzen els extraescolars compleix els millors requisits per practicar l’escalada en corda, ja que disposa de vies de fins a 15 metres de recorregut vertical amb diferents inclinacions i preses que permeten escalar a persones de tots els nivells. L’escalada en corda serà un element fonamental que es treballarà cada setmana. Tan es practicarà la tècnica, la força i la resistència com les diferents maniobres que comporta (escalar de primer, nusos, seguretat…).

Escalada en bloc: aquesta modalitat també serà una activitat habitual en les sessions, ja que es dissenyaran diferents itineraris adaptats al nivell de cadascú.

Sortides a roca: per tal d’aplicar els conceptes treballats al rocòdrom es realitzaran diverses sortides a la roca a diferents punts del territori català.

Edats: nascuts a partir del 2012 (9-10 anys fins a 12 anys)

Dies de practica: dilluns i dimecres. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o per dos. Durant el curs es realitzaran diferents sortides d’entrenament o competicions.

Horari: de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: peus de gat i arnés, roba esportiva còmode

Grup de perfeccionament d’escalada

Perfil dels nens/es i edats: Està pensat per aquells nens/es que hagin practicat l’escalada de forma regular, que tinguin un nivell mitjà o avançat i que vulguin millorar el seu nivell. En aquest grup no s’acceptaran nens/es que no hagin practicat mai l’escalada o que no tinguin el nivell ni l’edat adequades, ja que això alteraria el ritme de la sessió.

Objectiu: El què es busca en aquest grup és potenciar el nivell d’escalada, adquirint un bon domini tècnic i una base física òptima amb la finalitat de poder augmentar el nivell en roca o de participar en competicions d’escalada. Per altre banda es buscarà que puguin ser capaços de practicar l’escalada de forma autònoma coneixent els riscos i les mesures de seguretat que s’han de seguir.

Activitats: Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzen diverses activitats:

Entrenament específic: per tal d’assolir l’objectiu es plantejarà un entrenament específic amb diferents exercicis que s’adaptaran a les característiques de cada individu. Els exercicis que es realitzaran seran entrenament mitjançant blocs, diferents tipus de traccions, suspensions, campus, exercicis complementaris, entre d’altres.

Escalada en corda: El rocòdrom on es realitzen els extraescolars compleix els millors requisits per practicar l’escalada en corda, ja que disposa de vies de fins a 15 metres de recorregut vertical amb diferents inclinacions i preses que permeten escalar a persones de tots els nivells. L’escalada en corda serà un element fonamental que es treballarà cada setmana. Tan es practicarà la tècnica, la força i la resistència com les diferents maniobres que comporta (escalar de primer, nusos, seguretat…).

Escalada en bloc: Aquesta modalitat serà fonamental en l’entrenament ja que permetrà millorar la força i la tècnica d’una manera totalment específica.

Sortides a roca: per tal d’aplicar els conceptes treballats al rocòdrom es realitzaran diverses sortides a la roca a diferents punts del territori català.

Altres activitats: alguns dies concrets es realitzaran simulacions de competicions o jocs d’escalada i també es farà alguna activitat pels entorns del pavelló.

Edats: a partir de 13 anys (nascuts a partir del 2008)

Dies de practica: dimarts i dijous. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o per dos. Durant el curs es realitzaran diferents sortides d’entrenament o competicions.

Horari: de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: peus de gat i arnés, roba esportiva còmode.

Grup de tecnificació d’escalada

Perfil dels joves i edats: Aquest grup està enfocat exclusivament a aquells joves dels grups d’iniciació o perfeccionament escollits pels tècnics i que vulguin participar a competicions d’escalada o que vulguin millorar el seu rendiment d’una forma exponencial.

Objectiu: El què es busca en aquest grup és potenciar al màxim el nivell d’escalada, amb l’objectiu de participar en competicions catalanes i espanyoles o de millorar el nivell a la roca. Es plantejarà un entrenament específic adequat a les necessitats de cadascú mitjançant series i repeticions.

Activitats: Per tal d’assolir aquests objectiu es realitzen diverses activitats:

Entrenament específic: per tal d’assolir l’objectiu es plantejarà un entrenament específic amb diferents exercicis. Els exercicis que es realitzaran estaran marcats per temps i intensitat amb la finalitat d’exprimir el màxim el temps de l’entrenament. Els exercicis que es realitzaran seran blocs, diferents tipus de traccions, suspensions, campus, exercicis complementaris, entre d’altres.

Escalada en corda: El rocòdrom on es realitzen els extraescolars compleix els millors requisits per practicar l’escalada en corda, ja que disposa de vies de fins a 15 metres de recorregut vertical amb diferents inclinacions i preses, que permetran realitzar-hi series i treballar la resistència en itineraris totalment ascendents. L’escalada en corda serà un element fonamental que es treballarà cada setmana formant part de l’entrenament. Tan es practicarà la tècnica, la força i la resistència com les diferents maniobres que comporta (escalar de primer, nusos, seguretat…).

Escalada en bloc: Aquesta modalitat serà fonamental en l’entrenament ja que permetrà millorar la força i la tècnica d’una manera totalment específica.

Sortides a roca: Per tal d’aplicar els conceptes treballats al rocòdrom es realitzaran diverses sortides a la roca a diferents punts del territori català.

Competicions d’escalada: Els joves que vulguin podran participarà a totes les competicions i opens que es facin a Catalunya

Altres activitats: Alguns dies concrets es realitzaran simulacions de competicions o alguna activitat pels entorns del pavelló.

Edats: depenent del nivell i la motivació del/la jove (en Carles ho proposa)

Dies de pràctica i horari rendiment: dimarts i dijous 16h a 19h (o un dels dos dies).

Dies de pràctica i horari tecnificació: dimarts, dimecres i dijous 16h a 19h (els tres dies). Material necessari: peus de gat i arnés, roba esportiva còmode.

Grup de descobriment de les activitats de Muntanya

Perfil de nens/es i edats: Per aquells infants, que sembla que els hi pot agradar les activitats de muntanya i orientació; i tinguin ganes d’iniciar-se en el descobriment d’aquestes activitats.

Objectius:

Ensenyar als infants la cultura sana de l’activitat física i l’esport (l’escalfament, la recuperació, la nutrició, la hidratació…).

Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques de l’individu respectant la seva fase de creixement (equilibri/coordinació, força, resistència, velocitat).

Potenciar els valors de l’esport (disciplina, l’esforç, la paciència, la constància, el respecte, saber perdre, saber guanyar, aprendre dels errors…).

Treballar la concentració, la determinació, la visualització, la confiança/seguretat/autoestima. Conèixer les tècniques de progressió i d’adaptació al medi natural.

Saber analitzar el material tècnic específic (conèixer, valorar i evolucionar). Descobrir l’entorn natural proper i aplicar-hi els coneixements adquirits.

Tenir certa autonomia alhora de desenvolupar algunes activitats senzilles.

Activitats: Es realitzaran diferents activitats jugades al medi natural i es treballaran tècniques específiques de curses de muntanya, curses d’orientació, escalada i BTT combinant aquestes modalitats amb la finalitat de que les descobreixi.

Edat: de 5 a 6 anys (nascuts 2016 – 2015)

Dies de practica i horari: Dilluns de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: roba esportiva, calçat per poder córrer en terreny muntanyós (vambes amb sola de tacs), motxilla petita ajustable a la ergonomia de l’esportista, ampolla d’aigua o camelbag, menjar saludable, jaqueta paravent i impermeable, lot frontal ajustable al cap (durant els mesos d’hivern).

Grup de descobriment AVANÇAT de les activitats de muntanya

Perfil de nens/es i edats: Per aquells nens i nenes, que els hi pot agradar les activitats de muntanya i orientació; i tinguin ganes d’iniciar-se en la pràctica d’aquestes activitats.

Objectius:

Ensenyar als infants la cultura sana de l’activitat física i l’esport (l’escalfament, la recuperació, la nutrició, la hidratació…).

Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques de l’individu respectant la seva fase de creixement (equilibri/coordinació, força, resistència, velocitat).

Potenciar els valors de l’esport (disciplina, l’esforç, la paciència, la constància, el respecte, saber perdre, saber guanyar, aprendre dels errors…).

Treballar la concentració, la determinació, la visualització, la confiança/seguretat/autoestima. Conèixer les tècniques de progressió i d’adaptació al medi natural.

Saber analitzar el material tècnic específic (conèixer, valorar i evolucionar). Descobrir l’entorn natural proper i aplicar-hi els coneixements adquirits.

Tenir certa autonomia alhora de desenvolupar algunes activitats senzilles.

Activitats: Es realitzaran diferents activitats jugades al medi natural i es treballaran tècniques específiques de curses de muntanya, curses d’orientació, escalada i BTT combinant aquestes modalitats amb la finalitat de que es puguin iniciar en la seva pràctica.

Edat: de 7 a 8 anys (nascuts 2014 – 2013)

Dies de practica i horari: Dimecres de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: roba esportiva, calçat per poder córrer en terreny muntanyós (vambes amb sola de tacs), motxilla petita ajustable a la ergonomia de l’esportista, ampolla d’aigua o camelbag, menjar saludable, jaqueta paravent i impermeable, lot frontal ajustable al cap (durant els mesos d’hivern).

Grup d’iniciació al trail

Perfil dels nens/es i edats: Per aquells que els hi agradi la muntanya, l’orientació, i tinguin ganes d’iniciar-se i millorar en la seva preparació física general i específica.

Objectius:

Formar als joves amb cultura sana de l’activitat física i l’esport (l’escalfament, la recuperació, la nutrició, la hidratació…).

Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques de l’individu respectant la seva fase de creixement (equilibri/coordinació, força, resistència, velocitat).

Potenciar els valors de l’esport (disciplina, l’esforç, la paciència, la constància, el respecte, saber perdre, saber guanyar, aprendre dels errors…).

Treballar la concentració, la determinació, la visualització, la confiança/seguretat/autoestima. Conèixer les tècniques de progressió i d’adaptació al medi natural.

Saber analitzar el material tècnic específic (conèixer, valorar i evolucionar). Descobrir l’entorn natural proper i aplicar-hi els coneixements adquirits.

Activitats: Es realitzaran diferents activitats, exercicis i formes jugades a la muntanya i es treballaran tècniques específiques de curses de muntanya, curses d’orientació, escalada (dies puntuals) i BTT adaptat a les característiques dels esportistes en aquestes edats.

Edats: de 9 a 11 anys (nascuts 2012 – 2010)

Dies de practica: dimarts i dijous. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o pels dos.

Horari: de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: roba esportiva, calçat per poder córrer en terreny muntanyós (vambes amb sola de tacs), motxilla petita ajustable a la ergonomia de l’esportista, ampolla d’aigua o camelbag, menjar saludable, jaqueta paravent i impermeable, lot frontal ajustable al cap (durant els mesos d’hivern).

Grup de perfeccionament de trail

Perfil dels nens/es i edats: Per aquells que els hi agradi la muntanya, l’orientació, i tinguin ganes d’iniciar-se i millorar en la seva preparació física general i específica.

Objectius:

Formar als joves amb cultura sana de l’activitat física i l’esport (l’escalfament, la recuperació, la nutrició, la hidratació…).

Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques de l’individu respectant la seva fase de creixement (equilibri/coordinació, força, resistència, velocitat).

Potenciar els valors de l’esport (disciplina, l’esforç, la paciència, la constància, el respecte, saber perdre, saber guanyar, aprendre dels errors…).

Treballar la concentració, la determinació, la visualització, la confiança/seguretat/autoestima. Conèixer les tècniques de progressió i d’adaptació al medi natural.

Saber analitzar el material tècnic específic (conèixer, valorar i evolucionar). Descobrir l’entorn natural proper i aplicar-hi els coneixements adquirits.

Activitats: Es realitzaran diferents activitats, exercicis i formes jugades a la muntanya i es treballaran tècniques específiques de curses de muntanya, curses d’orientació, escalada (dies puntuals) i BTT adaptat a les característiques dels esportistes en aquestes edats.

Edats: de 9 a 11 anys (nascuts 2012 – 2010)

Dies de practica: dimarts i dijous. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o pels dos.

Horari: de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: roba esportiva, calçat per poder córrer en terreny muntanyós (vambes amb sola de tacs), motxilla petita ajustable a la ergonomia de l’esportista, ampolla d’aigua o camelbag, menjar saludable, jaqueta paravent i impermeable, lot frontal ajustable al cap (durant els mesos d’hivern).

Grup de rendiment i tecnificació de curses

Perfil dels nens/es i edats: Per aquells que els hi agradi la muntanya, l’orientació, i tinguin ganes de millorar la seva preparació física general i específica per participar en Curses d’orientació i Muntanya amb autonomia.

Objectius:

Formar als joves amb cultura sana de l’activitat física i l’esport (l’escalfament, la recuperació, la nutrició, la hidratació…).

Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques de l’individu respectant la seva fase de creixement (equilibri/coordinació, força, resistència, velocitat).

Potenciar els valors de l’esport (disciplina, l’esforç, la paciència, la constància, el respecte, saber perdre, saber guanyar, aprendre dels errors…).

Treballar la concentració, la determinació, la visualització, la confiança/seguretat/autoestima. Conèixer les tècniques de progressió i d’adaptació al medi natural.

Saber analitzar el material tècnic específic (conèixer, valorar i evolucionar). Descobrir l’entorn natural proper i aplicar-hi els coneixements adquirits.

Activitats: Es desenvolupen diferents activitats a la muntanya i es treballaran tècniques específiques de curses de muntanya, curses d’orientació i BTT. L’estil dels entrenaments és més encarat al perfeccionament d’aquestes activitats adaptades a les característiques físiques i tècniques dels esportistes.

Edats: a partir de 12 anys (nascuts 2009)

Dies de practica: dimarts i dijous. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s per un dia o pels dos.

Horari: de 17:30 a 19:00h.

Material necessari: roba esportiva, calçat per poder córrer en terreny muntanyós (vambes amb sola de tacs), motxilla petita ajustable a la ergonomia de l’esportista, ampolla d’aigua o camelbag, menjar saludable, jaqueta paravent i impermeable, lot frontal ajustable al cap (durant els mesos d’hivern).

Informació General per a tots les activitats de l’Escola Esportiva de Muntanya de la Unió Excursionista de Vic.

  • Per realitzar qualsevol de les activitats de l’Escola esportiva és imprescindible ser soci de l’entitat i estar federat (llicència federativa).
  • Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar 20€ de matrícula. Que equival al cost de la samarreta tècnica de l’Escola Esportiva de la Unió que es dona a cada jove i que pot utilitzar per entrenar.  
  • Els nens i nenes que ja tenen la llicència, només hauran d’abonar el preu de la matrícula.
  • Els nens i nenes que no tenen la llicència C, hauran d’abonar la part indicada des de Secretaria per cobrir la Federació (FEEC) de setembre a desembre de 2020. El preu varia en funció de les edats dels joves.
  • Per participar a les activitats de l’Escola Esportiva, els pares o mares dels menors d’edat hauran de signar i lliurar l’autorització pertinent.

Més informació i Inscripcions

Presencialment a la secretaria de l’entitat:

Casa Galadies

c/ de la Riera, 22 – Vic

de dilluns a divendres de 18.00 a 20.00

Més informació:

 • escolaesportiva@unioexcursionistavic.org
 • 938 855 120

 

NOTÍCIES ESCOLA ESPORTIVA

PRÒXIMS CURSOS