Entitat

Unió Excursionista de Vic

VOCALS

 • MONTSE VILA TUNEU Secció Senders
 • JORDI GODAYOL PUJOL – Vocal relacions institucionals / Secció curses de muntanya
 • OLGA COSTA CAMPÀ – Rocòdrom
 • CRISTINA BERTRAN PRAT – Responsable de la secció d’orientació
 • ASSUMPTA CASELLAS MIRÓ– Vegueria
 • XEVI JOVÉ i GARRIGA Secció Espeleologia
 • MERITXELL TORRENTS SOLÉ – Coodirectora  Secció Escola de muntanya
 • EROLA BISQUERT PARÉS– Coodirectora  Secció Escola de muntanya
 • MONTSE GRAU POCH– Secció escampant la boira
 • LLUÍS PARCERISAS i BRUGAROLAVocal relacions institucionals, secció curses de muntanya i local
 • KEVIN VILA ALONSO-Secció jove
 • MIQUEL SABORIT i SERRALLONGASecció escalada, cultura, director rocòdrom i TRADICAT
 • XEVI VERDAGUER ESPAULELLA– Enllaç sortides col.lectives
 • JORDI FRANQUESA ROCA- Vocal lliure
 • BERNAT VIDAL VALLÈS– Enllaç pares escola esportiva
 • MARÇAL ROVIRÓ SEGALÉS – Vocal lliure

JUNTA ACTUAL

OBJECTIUS DE L’ACTUAL JUNTA: 

– Aconseguir que l’escola de l’Unió (únic centre reconegut per l’ECAM a Osona i Ripollès) sigui l’escola de referencia de la 6ª vegueria.

– Millorar l’imatge corporativa de l’escola i donar-la a conèixer en diferents centres de formació.

– Esperonar als instructors amb titulació reconeguda a participar activament en els cursos.

– Negociar i buscar promocions específiques en material i serveis als instructors de l’escola.

– Promoure i fomentar el reciclatges periòdics amb els instructors per garantir una docència actualitzada.

– Donar continuïtat als cursos de promoció i formació que fins ara s’han anat realitzant i ampliar-ne l’oferta de nous.

 

JUNTA ACTUAL:

NÚRIA MACIÀ i CASANOVAS

Presidenta

LLUIS SANTANACH i NOGUERA

Vice-president social

ROGER MOLIST FONT

Secretari

ORIOL TORRENTS CAPDEVILA 

Tresorer

LOCAL

Durant els tres últims anys ens hem dedicat a arreglar i millorar els diferents espais de la Casa Galeries.

L’any 2011 i 2012 es millora el primer pis, centrant-nos en la sala d’actes, on es va pintar tota de nou, es va canviar la il•luminació i es va comprar mobiliari nou (taules i cadires). A més es varen aprofitar els plafons de l’exposició del centenari per decorar les parets de la sala.

Durant el 2012 i 2013 es va millorar la sala de juntes del tercer pis, també amb una mà de pintura, una nova il•luminació i una millora del mobiliari i les infraestructures.

s’està treballant en una nova sala de material i en una sala de reunions al segon pis

Mentrestant també estem en tràmits amb l’Ajuntament de Vic per aconseguir la concessió de la Casa Galeries.

Els projectes de futur són la creació d’una sala per l’arxiu de la Unió Excursionista de Vic al tercer pis i adquirir noves estanteries per millorar l’organització dels butlletins i altres documents.

.