Casal d’estiu esportiu 2020

Carregant Esdeveniments

Casal d’estiu esportiu 2020

DESCRIPCIÓ:

Un any més la Unió Excursionista de Vic planteja el Casal d’Estiu Esportiu per nens/es i joves on l’eix principal és el desenvolupament de diferents activitats al medi natural durant el mes de juny i Juliol.

El Casal Esportiu té per objectiu que els joves que hi participen puguin gaudir de l’esport i la natura durant els matins d’estiu desenvolupant activitats com escalada en rocòdrom, escalada en roca, orientació, BTT, excursions a peu, activitats d’aigua, gimcanes, jocs al medi natural i tasques mediambientals. És per això que es plantegen diferents activitats del tot emocionants, educatives, formatives i sobretot divertides amb tècnics especialitzats en activitats al medi natural. 

Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat que vivim no podem oferir les habituals estades esportives amb pernoctació. 

Les inscripcions són per setmanes. En funció de les setmanes i del perfil dels joves esportistes participants i les seves motivacions es faran activitats més dirigides a la pràctica de l’escalada o més polivalents combinant altres tipus d’activitats.

 • Horari: de 9h a 13h
 • Edats: de 6 a 17 anys
 • Places: 40 places per setmana
 • Lloc d’inici i final de l’Activitat: Zona esportiva de Vic (darrera el Mas Osona)
 • Inscripcions per setmanes:
  • setmana 1: 29 de juny – 3 juliol
  • setmana 2: 6 juliol – 10 juliol
  • setmana 3: 13 juliol – 17 juliol
  • setmana 4: 20 juliol – 24 juliol
  • setmana 5: 27 juliol – 31 juliol
 • Preu del CASAL per setmana: 
  • Socis:
   •  federats: 58€ 
   • no federats: 60€ (contractant assegurança Pere Tarrés)
  • No socis:
   • federats: 68€
   • no federats: 70€ (contractant assegurança Pere Tarrés)

ASSEGURANÇA CASAL:

Tots els participants han de disposar d’una assegurança. Hi ha dues opcions:

 • Tarja federativa a través de la FEEC (només per socis), vàlida dins a 31 de Desembre del 2020, cobreix Espanya, França, Andorra i Portugal tots els esports de muntanya menys esquí.

( fins a 13 anys 11,10€ i de 14 a 16 anys 13,90 euros. Cobreix despeses mèdiques fins a 12.000 euros.)

Adjuntem Link cobertura de la pòlissa

Només poden optar a l’assegurança FEEC els socis de l’entitat. Podeu fer-vos socis i tramitar la llicència FEEC en el següent enllaç o a la secretaria de l’entitat.

 • Assegurança temporal casal a través de la Fundació Pere Tarrés( cost 2 euros , cobreix despeses mèdiques fins a 6.000 euros.)  Adjuntem Link cobertura de la pòlissa L’assegurança Pere Tarrés es podrà contractar en el moment de formalitzar la inscripció. 

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions son per setmanes.

Les inscripcions es podran realitzar online a partir de dijous 11 juny a partir de les 17.00.

El termini finalitza una cop exhaurides les 50 places setmanals o el dijous previ a la setmana escollida. 

(Exemple: Dijous 25 de juny es tancan inscripcions per la setmana de casal compresa entre 29 de juny i 3 de juliol)

Per tal de garantir la segurat de socis i treballadors es prioritza la formalització d’inscripcions ONLINE. En cas de necessitar assistènica podeu contactar amb la secretaria de l’entitat per correu electrònic (secretaria@unioexcursionistavic.org) o al telèfon 938 855 120 de dilluns a divendres de 18.00 a 20.00.

 

REQUISITS GENERALS PER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DEL CASAL:

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup: 

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós (1).
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (2) (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
 • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

(1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

(2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

 

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

 

A fi de formalitzar la inscripció el pare/mare/tutor legal haurà de presentar a la secretaria de l’entitat la declaració responsable, carnet de vacunes, drets d’imatges.  Cal presentar la documentació degudament complimentada i signada al correu escolaesportiva@unioexcursionistavic.org  indicant el nom de l’inscrit, el nom del tutor legal així com les setmanes contractades. El termini de presentació finalitzarà el dijous previ a l’inici de la setmana de casal contractada. 

 

A les activitats esportives s’ha de respectar la distància física de seguretat (2m) en totes les activitats i no pot haver contacte físic estret. D’acord amb l’article 4 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, la ràtio entre participants i dirigents per a la celebració de les activitats esportives de lleure, queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants. Per tant els grups seran de com a màxim 10 joves, anomenats “grups de convivència”. El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant / adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

 

Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut dels participants i del personal tècnic per garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Es facilitaran “check-lists” per a la ràpida identificació de símptomes. A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). El resultat de les mesures de temperatura corporal de tots els participants i del personal tècnic haurà de quedar degudament registrat o documentat, d’acord amb les disposicions i criteris que estableixin les autoritats sanitàries competents.

Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat, abans i després d’anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar. S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020), i s’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.

 

El o la menor NO hauria d’assistir a l’activitat si…

 • És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).
 • Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. 
 • Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de símptomes, en els últims 14 dies.

 

DESCARREGA AQUÍ:

Declaració responsable:

Download “FORMULARI-DECLARACIÓ-RESPONSABLE.pdf” FORMULARI-DECLARACIÓ-RESPONSABLE.pdf – Downloaded 115 times – 89 KB

Autorització a les activitats i drets d’imatge:

Download “Autorització-Estiu-2020.docx.pdf” Autorització-Estiu-2020.docx.pdf – Downloaded 112 times – 128 KB

Criteris bàsics d’activitats esportives 2020:

Download “CRITERIS-BASICS-ACTIVITATS-ESPORTIVES-DESTIU.pdf” CRITERIS-BASICS-ACTIVITATS-ESPORTIVES-DESTIU.pdf – Downloaded 121 times – 695 KB

Fulletó informatiu complert:

Download “Programa-Casal-dEstiu-Esportiu_2020.docx-Documentos-de-Google.pdf” Programa-Casal-dEstiu-Esportiu_2020.docx-Documentos-de-Google.pdf – Downloaded 17 times – 2 MB

Juny 29 2020

Detalls

Comença: 29 - Juny- 9:00 AM
Acaba: 31 - Juliol- 1:00 PM
Gratuït
Categoria::,

Inscripcions

20 Places disponibles
CE-2020 setmana del 27 al 31 de Juliol

7 Places disponibles
CE- 2020 setmana del 20 al 24 de Juliol

Inscripcions exhauridesCE-2020 setmana del 13 al 17 de Juliol